måndag 17 maj 2010

Patienten i fokus och ekonomi i balans

De fem partierna i landstingsmajoriteten lägger nu fram en budget för de kommande tre åren. Med visionen ”bra vård och bättre hälsa” fortsätter majoriteten att satsa på ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och större delaktighet – med en budget i balans och utan att höja skatten.

– I treårsbudgeten som nu läggs fram fortsätter majoriteten på den inslagna vägen att satsa på ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och större delaktighet. Och vi gör det med oförändrat skatteuttag. Vi ser inte att en höjd skatt löser vårdens problem, istället fortsätter vi att arbeta med utveckling av verksamheten, patientflöden och patientsäkerhet. Den svaga utvecklingen av skatteintäkter gör dock att det ekonomiska läget fortsatt är kärvt och en utgångspunkt och förutsättning för att landstinget ska uppnå de resultat som anges i treårsbudgeten är att beslutade kostnadsreduceringar genomförs som planerat, säger Marie Morell (M), ordförande i Landstingsstyrelsen.

– Vi kommer att fullfölja de satsningar som skett på att öka tillgängligheten i vården och som visat sig framgångsrika hittills. Främst sker det genom ett systematiskt förändringsarbete i organisationen, vilket gör att vi kan använda våra resurser på ett bättre sätt. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas behovet av tillgänglighet för särskilt angelägna grupper som till exempel äldre multisjuka och behovet av att utveckla vården för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos barn och ungdom, fortsätter Lasse Pettersson (VL), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Likaså fortsätter vi att satsa på kvalitet inom vården. Exempelvis ska det vid behov finnas en fast vårdkontakt för patienterna. Patienten ska också ha rätt till en behandlingsplan som ger besked om den kommande vården. Vi kommer även att arbeta för en nollvision för undvikbara vårdskador, säger Levi Eckeskog (KD), 3:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Landstinget går nu in i en period där det blir än viktigare att arbeta med strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och mål. Det goda ledarskapet är en av de faktorer som skapar hälsofrämjande arbetsplatser och en positiv utveckling av verksamheten och dess medarbetare. Det är viktigt att landstinget tar tillvara medarbetarnas kompetens på bästa sätt och att det kontinuerligt finns möjligheter till vidareutveckling och kompetensöverföring, säger Gun Jareblad (FP), 3:e vice ordförande i Landstingsstyrelsen.

– Det är viktigt att understryka att landstinget är en stor regional aktör i flera avseenden, en aktör som ska bidra till en bättre regional utveckling. Detta genom ett aktivt arbete i Regionförbundet Östsam, men också genom att delta i arbetet för en direktvald regional nivå i en större geografi än Östergötland. Om inte det är möjligt har landstinget för avsikt att efter valet 2014 återta de uppdrag som Regionförbundet Östsam har och som har sitt ursprung i landstinget, avslutar Sven Eric Nilsson (C), 1:e vice ordförande i Landstingsstyrelsen.

Landstingsfullmäktige fattar beslut om budgeten den 9 juni, dessförinnan passerar den Landstingsstyrelsen för beslut den 25 maj.

måndag 26 april 2010

Pressträff om guldkorn i treårsbudgeten

På måndagen bjöd landstingsmajoriteten in till pressträff på en solig innergård i Knäppingsborg i Norrköping, för att presentera några guldkorn ur den kommande Treårsbudgeten 2011-2013 för Landstinget i Östergötland. Om pressträffen kan du läsa bl.a. här.

torsdag 22 april 2010

Östergötland klarar kömiljarden igen!

Idag kom beskedet att Landstinget i Östergötland återigen har klarat kömiljardens krav på god tillgänglighet. Våra medarbetare har ännu en gång gjort ett mycket gott jobb med att ge östgötarna den vård de behöver i rätt tid. Oppositionen riktade under gårdagens landstingsfullmäktige därmed en helt obefogad kritik mot majoritetens politik för en bättre tillgänglighet. Det står idag klart att det var felaktiga antaganden. Istället kan vi idag glädjas åt att majoritetens långsiktiga tillgänglighetsarbete åter har gett resultat!

onsdag 7 april 2010

Landstingsmajoriteten lättar på avgiftsregler för hörapparater

Äntligen kan vi göra något som har funnits i luften länge. Redan när vi tillträdde för snart fyra år sedan fanns diskussioner om varför en hörapparat bekostades av landstinget, men inte den andra i de fall patienten behövde hörapparat på båda öronen. Inför Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 maj lägger vi fram ett förslag om att ändra avgiftsreglerna för hörapparater. Förslaget innebär bland annat att avgiftstaket tas bort och att två hörapparater, istället för nuvarande en, ska kunna erhållas.

Nuvarande avgiftsregler för hörapparater har sitt ursprung i ett beslut från 1997. Reglerna säger att patienten betalar en grundavgift på 500 kr samt den del av kostnaden som överstiger 3 000 kr. Reglerna har gällt endast en hörapparat, så om behov av två har funnits har patienten fått stå för hela kostnaden för den andra apparaten.

Men idag har kostnaderna för hörapparater minskat drastiskt, tack vare den tekniska utvecklingen. Nu ligger ett genomsnittligt pris på en förskriven hörapparat mellan 1000 och 1500 kr. Därför anser vi att nuvarande regler har spelat ut sin roll och att avgiftsbestämmelserna bör ses över.

Något övre kostnadstak är inte längre befogat, istället bör endast en grundavgift om 500 kr per utlämnad hörapparat tas ut. Alla fem partierna i majoriteten anser det rimligt att patienten ska kunna erhålla två hörapparater och skriver också in det i de nya avgiftsbestämmelserna.

De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 juli 2010.

torsdag 4 mars 2010

Sjuka äldre får egen vårdavdelning på Vrinnevisjuhuset

Vi fortsätter bloggandet på temat äldre! Idag invigs en ny vårdavdelning på Vrinnevisjukhuset: Geriatrisk-ortopediska avdelningen, också kallad "GOA". Åtta vårdplatser ska ta emot äldre patienter med ortopediska besvär. Tanken är vård utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga att hela patientens sjukdomsbild ska beaktas. Det ska minska risken att patienter kommer tillbaka med följdsjukdomar i relation till exempelvis det benbrott som de ursprungligen lades in för.
En mycket glädjande utveckling av den geriatriska vården på Vrinnevisjukhuset och som vi hoppas kan få positiva effekter för äldrevården i den östra länsdelen.

onsdag 17 februari 2010

Att vara äldre i Östergötland år 2020

Imorgon samlas landstingsfullmäktige för debatt på temat "Att vara äldre i Östergötland år 2020". Alla fullmäktigeledamöter kanske inte vill beteckna sig som äldre detta årtal, men det finns ju politiska visioner om hur våra medborgare vill eller ska ha det. Det är dessa som ska debatteras.

För att möjliggöra en god vård för våra äldre är ett gott samarbete mellan kommun och landsting en förutsättning. Ingen ska falla mellan stolarna i vårdkedjan och det ska finnas en trygghet i att bli omhändertagen när det behövs. I Östergötland arbetar vi för att utveckla detta samarbete och det känns som vi är på god väg. Andra aspekter som kommer in i äldreperspektivet är hälsa, mat, hjälpmedel och mycket annat.

Välkommen att följa vår debatt antingen på plats i Birgittaskolan, Linköping eller via webben http://www.lio.se/

tisdag 19 januari 2010

Förberedelser inför nästa mandatperiod!

Majoritetens landstingsråd och politiska sekreterare är tisdag-onsdag 19-20 januari samlade på Stiftsgården Vårdnäs söder om Linköping för förberedelser inför nästa mandatperiod. Det framgångsrika arbetet med förbättrad tillgänglighet, kvalitet och delaktighet, ska fortsätta på beprövade och nya sätt 2011-2014! Spännande samtal och diskussioner om strategier och förslag fyller sammanträdesrummet, där det är högt i tak, både bildligt och bokstavligt talat. Resultatet kommer så småningom att visa sig på olika sätt. Vi lär återkomma i frågan...